Перелік документів на присвоєння/підтвердження

професійної кваліфікації ОХОРОНЕЦЬ 2 рівень НРК

 • заява
 • паспорт громадянина України
 • оригінал та копія документа про освіту
 • фото 3Х4
 • медична довідка (форма 086/О)
 • медична довідка (нарколог, психіатр)

  Перелік документів на визнання в Україні професійних кваліфікацій здобутих в інших країнах

  • заява
  • копія документів що посвідчують особу та підтверджують громадянство України
  • копія та переклад  українською мовою документа про освіту та або професійну кваліфікацію, засвідчену в установленому законодавством порядку
  • копія та переклад українською мовою додатка до документа про освіту та/ або професійну кваліфікацію, засвідчену в установленому законодавством порядку
  • копія та переклад  українською мовою документа про присвоєння професійної кваліфікації, виданої субʼєктом присвоєння.